Wetenschappelijk onderzoek
naar Blauw Licht

Er is veel zorgvuldig onderzoek en ontwikkeling verricht om ervoor te zorgen dat onze producten in lijn zijn met de wetenschap.

Laatste update:  Januari 2024

1. Studies naar de voordelen van blauwlichtfilterbrillen
2. Product Questions
3. Payment Questions
4. Shipping Questions
5. Contact Questions

1. Studies naar de voordelen van blauwlichtfilterbrillen

Onze onderliggende theorie is dat de vermindering van blootstelling aan blauw licht het waarschijnlijke mechanisme is waarbij amberkleurige lenzen, in vergelijking met heldere lenzen, de slaap verbeteren bij individuen met symptomen van slapeloosheid.

 

Journal of Psychiatric Research

We concluderen dat het gebruik van [blauw licht blokkerende] brillen bij mannelijke adolescenten die 's avonds voor een LED-scherm zitten, melatonine-onderdrukking en alertheidseffecten vóór het slapen kan verminderen. Blauw licht blokkerende brillen hebben daarom het potentieel om acuut de negatieve effecten te belemmeren die moderne verlichting 's avonds op de circadiane fysiologie heeft.

 

Journal of Adolescent Health

Onze resultaten tonen aan dat volgens sommige slaapindices de slaapkwaliteit significant beter is bij gezonde volwassenen na het gebruik van de blauwlicht filterende bril tijdens het gebruik van zelf verlichtende draagbare apparaten 's nachts.

 

The Journal of Biological and Medical Rhythm Research

2. Product Questions

What size should I order?

We have a size chart available for each product to help you find the best fit. Please refer to the size chart on the product page for more information.

What is the material of this product?

The material for each product is listed on the product page, under the "Details" section. If you have further questions about the material, please don't hesitate to contact us.

How do I care for this product?

Care instructions for each product are also listed on the product page, under the "Details" section. Please follow the care instructions to ensure the longevity of your product.

Can I see this product in other colors?

If the product is available in other colors, they will be listed on the product page. If you don't see the color you're looking for, please contact us and we will do our best to assist you.

3. Payment Questions

What payment methods do you accept?

We accept a variety of payment methods including credit cards (Visa, MasterCard, American Express), PayPal, and Apple Pay.

Do you offer installment payment options?

Yes, we offer installment payment options for certain purchases. Please check our website or contact our customer service for more information.

Is my payment information secure?

Yes, we take the security of our customers' payment information seriously. All transactions are processed securely and we use industry-standard encryption technology to protect your information.

4. Shipping Questions

How long does shipping take?

Shipping time varies depending on your location and the shipping method you choose. Please refer to our shipping policy for more details.

How much does shipping cost?

Shipping cost depends on your location and the shipping method you choose. Please refer to our shipping policy for more details.

Do you offer free shipping?

Yes, we offer free shipping on orders above a certain amount. Please refer to our shipping policy for more details.

Do you ship to P.O. boxes?

Yes, we ship to P.O. boxes. Please make sure to provide your complete and accurate shipping address to avoid any delays in delivery.

5. Contact Questions

How can I contact customer service?

You can reach our customer service team by emailing [YOUR EMAIL] or by calling our toll-free number at [YOUR PHONE NUMBER].

What are your business hours?

Our business hours are Monday through Friday from 9:00am to 5:00pm EST.

How can I provide feedback?

We welcome and value your feedback! You can leave us a message through our contact page on our website, or email us at [YOUR EMAIL].

Do you have a physical address?

Yes, we do have a physical address. Our headquarters is located at [YOUR ADDRESS].